یک معلم و استاد خصوصی خوب چه ویژگی هایی دارد؟

در این ویدیو در پاسخ به سوال (یک معلم و استاد خصوصی خوب چه ویژگی هایی دارد؟) توضیحاتی ارائه شده است. مطالعه مقاله https://teaching.iranmodares.com/article.php?ID=227 هم در این زمینه مفید است. هدف اصلی شما نتیجه گرفتن شاگردهایتان باشد: اگر هدف نهایی ای که برای خودتان در نظر می گیرید خوب تدریس کردن نباشد و بلکه بخواهید که شاگردهای خودتان را به نتیجه برسانید در نهایت تمامی موارد بالا را خود به خود رعایت خواهید کرد. بنابراین سعی کنید شاگردهای شما نتیجه بگیرند. ارزیابی را در نظر داشته باشید و به صورت مداوم پیشرفت شاگردهای خودتان را بررسی کنید. آنها را در مسیر موفقیت در درس و تحصیل هدایت نمائید. فقط خوب تدریس کردن کافی نیست.