فیلم دلهره آور خروج هواپیما از باند

هواپیما پس از فرود ناموفق از باند خارج شده و پس از برخورد با موانع اطراف باند متوقف می شود. به گزارش اسپوتنیک، یک هواپیما هنگام فرود از باند فرودگاه خارج شد ولی خوشبختانه در این حادثه به کسی آسیبی نرسید