جنگنده قاهر 313

قاهر 313 یک جنگنده و موتوره و تک سرنشین با قابلیت پشتیبانی نزدیک است که به دست متخصصان کشورمان طراحی و ساخته شده است.برای اطلاعات بیشتر به وبسایت خلبان مشاور مراجعه کنید
https://khalabanemoshaver.ir/ghaher-313