روش تهیّهٔ رشته و خوشکار رشت.

رشته و خوشکار ، از جمله شیرینی های خوشمزه و مقوّی ای است ، که مرکز تهیّهٔ آن ،
شهر رشت می باشد .
این چاشنی لذیذ ، در ایّام ماه مبارک رمضان ،
به وفور ، مصرف می گردد ،
و خانواده های روزه دار گیلانی ،
برای تأمین کالری مورد نیاز خود ،
از این شیرینی ، استفاده می کنند .
در این ویدئو ، طرز تهیّهٔ رشته و خوشکار را ،
به دو صورت بازاری و خانگی ؛
مشاهده خواهید کرد .