مردم بالاخره مسافرت بروند یا نه؟

سردرگمی کرونایی برای سفر‌های نوروزی/ مردم بالاخره مسافرت بروند یا نه؟