سریال The Mandalorian ماندالوریان فصل 2 قسمت 4 - زیرنویس فارسی

داستان سریال ماندالوریان
سریال ماندالوریان (The Mandalorian) ماندالوریان یک اسلحه جنگی تنها با عبور از مرزهای بیرونی کهکشان ، دور از اقتدار جمهوری جدید است.