کمبود مواد اولیه، توجیه تولیدکنندگان برای افزایش قیمت پوشک

تولیدکنندگان محصولات سلولزی از جمله پوشک، کمبود مواد اولیه خارجی را علت نایاب و گران شدن این محصول معرفی می‌کنند.