مفصل پلاستیک در سازه های بتنی و فولادی

بررسی و تعریف مفهوم و عملکرد مفصل پلاستیک درسازه های بتنی و فولادی، محل تشکیل مفصل پلاستیک در تیر فولادی، مقایسه مفصل پلاستیک در تیر و ستون، مفصل پلاستیک در بادبند، بررسی مفصل پلاستیک در دیوار برشی و تیر هم بند، مفصل پلاستیک در قاب‌ های خمشی و ...
برای دریافت کامل این آموزش به آدرس زیر مراجعه کنید:
https://sbz.one/art37