شبیه سازی مقاله کنترل کننده H TCSC با مرتبه کاهش یافته و طراحی PSS فازی بهینه PSO در کاستن از نوسانات سیگنال کوچک در محدوده ای گسترده | دانلود رایگان

[برای دانلود لطفا اینجا کلیک کنید](http://cutt.us/NlPmx)