رییس سازمان هواپیمایی کشور: سقف قیمت بلیط گذاشتیم اما کف قیمت تعیین نکردیم

رییس سازمان هواپیمایی کشور در مصاحبه‌ای که داشت در خصوص سقف و کف قیمت بلیط توضیحاتی را ارائه کرد.