کنترل کردن بی حوصلگی چگونه ممکن است؟

برای رفع بی حوصلگی چکنیم؟

مشاوران مرکز مشاوره آویژه به شما پیشنهاد می‌ کنند تا برای غلبه بر بی حوصلگی خود برخی از موارد زیر را مورد توجه قرار دهید:پذیرش بی‌حوصلگی:

قدم اول برای غلبه بر بی حوصلگی آن است که این احساس را در وجودتان پذیرفته و نسبت به انتقاداتی که در این رابطه در مورد شما مطرح می شود، به هیچ عنوان مقاومت نکنید.

انکار طولانی مدت بی حوصله بودنتان تنها روند درمان و مقابله با آن را برایتان دشوار می سازد. هرچقدر زودتر در برابر پذیرش این ویژگی خود تسلیم شوید، اقدامات سریع تری برای حل و فصل و رفع این حال و هوای نه چندان خوشایند انجام خواهید داد.

مرکز مشاوره روانشناسی آویژه

https://psychology.avije.org/psychological-counseling/what-is-boredom/

با مشاوران روانشناسی آویژه همراه باشید

https://psychology.avije.org/

#مشاوره_فردی #مشاوره_خانواده_آویژه #مشاوره_روانشناسی