دستور آیت الله رئیسی در خصوص حمایت از گزارشگران فساد

آیت الله رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه اعلام داشت: گزارش‌گران فساد و ناهیان از منکر باید بدانند که نظام حقوقی کشور پشتیبان آنهاست.