نویسنده بزرگترین دانشنامه واژگان کیست؟

قسمتی از گفت و گوی جناب آقای مهدی فاضلی مدیرعامل شرکت گامفا و جناب آقای دکتر سید رضا نقبائی لنگرودی نویسنده بزرگترین دانشنامه واژگان جهان با نام اختصاری لئون با موضوع معرفی دکتر نقبائی. . .

صفحه رسمی اینستاگرام آقای دکتر سید رضا نقبائی لنگرودی: @noghabaei.ir .
.
جهت ارتباط با شرکت گامفا و اطلاع از خدمات ویژه:
شماره تلفن شرکت: 02633201917 شماره تماس
و ارتباط مجازی: 09211992851
اینستاگرام: @gamfa.ir