مقاله ای درباره استاد محمدرضا شجریان در سایت گروه فرهنگی گرزمان

پیمان پورشکیبائی، آموزگار موسیقی ساکن تهران و مدیر گروه ما یعنی گروه فرهنگی گرزمان است. مقالات او از جمله مقاله درخشان ققنوس آواز ایران که در سوگ محمدرضا شجریان نوشته شده است را در وبلاگ سایت گروه فرهنگی گرزمان به آدرس زیر می توانید بخوانید:
https://garozman.ir/category/papers/
همچنین در تلگرام و اینستاگرام گروه فرهنگی گرزمان می توانید ما را دنبال کنید.
با گرزمان، با هنر باشید.
Telegram :
https://t.me/garozman

instagram:
https://instagram.com/garozman1398

site:
https://garozman.ir