توضیحات زینب ابوطالبی درباره اظهاراتش

صحبت های مجری شبکه افق صداوسیما درباره اظهاراتش در برنامه تلویزیونی که جنجال ساز شده بود.