عمل جراحی کیست مویی - کلینیک مهنا

جراحی یا عمل کیست مویی از روش های قطعی درمان این بیماری است. کیست مویی یا سینوس پیلونیدال از دسته بیماری های ناحیه مقعد است که معمولاً در بالای کمر ایجاد شده و همراه با عفونت است. در مواردی می توان آن را با درمان های خانگی و استفاده از دارو درمان نمود اما چون این بیماری در اغلب موارد به این درمان ها پاسخ نمی دهد نیاز به انجام جراحی است.

"عمل جراحی کیست مویی - کلینیک مهنا"