آبشار " آنجل " ، بلندترین آبشار دنیا را ببینید .

آبشار آنجل ( Angel ) ، با ارتفاع ۹۷۹ متر ،
مرتفع ترین آبشار دنیاست .
این آبشار ، در میان جنگل های دورافتادهٔ
پارک ملّی کانایما ، در ایالت بولیوار ،
در جنوب شرقی ونزوئلا ؛ قرار دارد .
نام این آبشار ، از " جیمز آنجل " ،
کاوشگر آمریکایی گرفته شد ،
که در سال ۱۹۳۵ ، موفّق شد
که هواپیمای خود را ،
در نزدیکی این آبشار ؛ فرود آورد .