ممنوع بودن تردد شبانه خودرو‌های سنگین در تهران

تردد شبانه خودرو‌های سنگین تا اطلاع ثانوی در تهران ممنوع شد