مفهوم گردشگری پایدار چیست؟

گردشگری پایدار به معنای بازدید گردشگر از یک مکان یا مقصد و آسیب نرساندن یا هرچه کمتر آسیب رساندن و به‌طور کل حفظ آن است.
گردشگری همواره اثراتی را بر محیط ‌زیست و جوامع مقصد می‌گذارد. این اثرات هم مثبت هستند و هم منفی. ولی توسعه گردشگری، بدون مدیریت اثرات آن، می‌تواند باعث آسیب به محیط‌ زیست، فرهنگ و جامعه میزبان باشد.
توسعه گردشگری پایدار، با مدیریت اثرات گردشگری بر محیط ‌زیست، اقتصاد و جامعه مقصد، منابع مقصد را حفظ نموده و حتی باعث ارتقای آن‌ها نیز می‌شود.
گردشگری به‌عنوان یکی از منابع در آمد و ایجاد اشتغال در سطح محلی میتواند راه‌حلی برای توسعه اقتصادی باشد. گردشگری به ویژه در زمانی که سود فعالیت‌های دیگر بخش‌های اقتصادی در حال کاهش باشد، جایگزین مناسبی برای آن‌ها و راهبردی برای توسعه است.
امروز صنعت گردشگری به اندازه ای در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها اهمیت دارد که اقتصاد دانان آن را «صادرات نامریی» می‌نامند.
و اما ویدیو، لوکیشن این ویدیو مربوط به کشور سوییس می باشد.