منبع کویل دار

تامین آبگرم بهداشتی ساختمان های اداری و مسکونی یکی از مهمترین وظایف موتورخانه ها می باشد . تامین آبگرم در گذشته در مناطق گرمسیر با استفاده از روش های گوناگونی همچون : تابش نور خورشید و در مناطق سردسیر با روشن کردن هیزم در زیر ظرفی فلزی آبگرم مورد نیاز برای استحمام تامین می شد. اما هم اکنون با پیشرفت علم و فناوری و به وجود آمدن سیستم های گرمایش و حرارت مرکزی این عمل یعنی تامین آبگرم بهداشتی بسیار پیچیده تر از دوران قدیم صورت می گیرد .
امروزه برای تامین آبگرم بهداشتی می توانیم از منبع دوجداره و یا منبع کویل دار استفاده کنیم که در این بخش به تشریح کامل منبع کویل دار می پردازیم