چالش دیدنی برای تشخیص ورزشکاران مرد چینی

بازی های المپیک توکیو در حال برگزاری است و در این مدت پیروزی ها و شکست های بسیار برای ورزشکاران اتفاق افتاده و به دنبال آن طرفداران ورزشکاران از کشورهای مختلف با هر پیروزی فریاد شادی کشیدند و بعضی اما اشک از چشمانشان سرازیر شده است!

اما من معتقدم که همه این ها لازمه زندگی است، ولی چرا نباید مدت زمان بخش شاد آن را بیشتر کنیم، پس به بهانه برگزاری این مسابقات ما هم یک مسابقه بامزه ترتیب دادیم به این امید که لب های شما به خنده بنشیند!