دانلود آهنگ آخر نماندی حمید هیراد

دانلود آهنگ آخر نماندی حمید هیراد
https://bamiseda.ir/?p=10026
♫ ♫♫♫ ♫

آرام جان عشقمان چیزی نمانده دوری تو جان مرا به لب رسانده

بی آشیان از غم تو ویرانم در این هوا بغضی پر از تکرارم

در این هوا بغضی پر از تکرارم آرام جانم میرود از سینه جانم

میبرد آتش و خاکستر شدم آخر نماندی باران عذابم میدهد

دریا عذابم میدهد از ماه تنهاتر شدم آخر نماندی آرام جانم