رایگان شدن مصرف برق برای ۳۰ میلیون نفر

وزیر نیرو در یک برنامه تلویزیونی، به طرح‌ رایگان شدن مصرف برق برای ۳۰ میلیون مشترک کم مصرف، اشاره کرد.