آتش سوزی یک خودرو در زمین هاکی

خودرویی که برای صاف کردن یخ در زمین هاکی نیویورک حرکت می‌کرد، به شکلی غافلگیرکننده دچار حریق شد. البته در زمان این حادثه افراد زیادی در زمین حضور نداشتند و به کسی آسیبی نرسید.