روماتیسم مفصلی و تعویض مفصل ران

روماتیسم بیماری نادری نیست و به احتمال زیاد در اطرافیان خود افرادی را میشناسید که به این بیماری مبتلا هستند.
روماتیسم نام یک بیماری خاص نیست بلکه نامی کلی برای مجموعه ای از چند ده بیماری متفاوت است.
با این حال فقط بعضی از انواع روماتیسم ها مفاصل بدن را درگیر میکنند و از بین آنها تعدادی علاقه خاصی به مفصل ران دارند.
درگیر شدن یک مفصل با روماتیسم معمولا موجب درد و گاهی تورم و بعضی مواقع خشک شدن حرکات آن میشود ولی انواعی از روماتیسم میتوانند در دراز مدت موجب تخریب کامل مفصل شوند.