آبشاری شگفت ‌انگیز و دیدنی در هند

آبشار «Hogenakkal» که در زبان محلی به معنای دود و صخره است، در جنوب هند و در ایالت تامیل نادو قرار دارد.