چگونه در ریاضی کنکور موفق باشیم؟

اگر می خواهید در ریاضی کنکور موفق باشید این ویدیو را ببینید. مطالعه مقاله های زیر هم در این زمینه مفید است.
https://konkoor.iranmodares.com/index.php?ID=339
https://konkoor.iranmodares.com/index.php?ID=310
https://www.iranmodares.com/article-index.php?ID=2679
تست زنی صحیح و اصولی: به منظور آمادگی برای کنکور، در کنار مطالعه و حل تمرین و مرور، یکی از مواردی که باید در برنامه شما گنجانده شود، تست زنی صحیح و اصولی است. هر چه تعداد تست هایی که کار می کنید بیشتر باشد، تسلط شما بر درس ریاضی افزایش خواهد یافت. در ابتدای کار تست ها را یکی یکی و بدون لحاظ کردن وقت بزنید. بعد از مدتی سعی کنید تست های ریاضی را به صورت زمان بندی شده و 10 تا 10 تا و یا با تعداد بیشتر بزنید.