وضعیت قرمز بانک خون

سخنگوی سازمان انتقال خون گفت: در حال حاضر میزان ذخایر سازمان انتقال خون ایران طبق پروتکل‌های جهانی خوب است و ذخایر خونی ما امروز ۵/۱ بود