کانال یوتوب فارسی یا انگلیسی ؟

درست کردن کانال یوتوب فارسی بهتر است یا انگلیسی؟

یکی از سوالاتی که ذهن شمارو درگیر میکنه اینه که کانال فارسی یوتوب ایجاد کنم یا کانال انگلیسی یوتوب ؟و یا این که یک کانال داشته باشیم و به هر دو زبان داخل یک کانال فعالیت کنیم ؟ یا اینکه چه موضوعاتی برای محتوای کانال فارسی مناسب است و یا چه موضوعاتی برای کانال انگلیسی مناسب است ؟

برای رسیدن به پاسخ سوالهای بالا و ده ها سوالات احتمالی شکل گرفته در ذهنتون ویدیو را تا آخر مشاهده کنید.