آیا می‌توان به جای ماموگرافی و سونوگرافی تنها ام ار ای (MRI) پستان انجام داد؟(قسمت اول)

آیا می‌توان به جای ماموگرافی و سونوگرافی تنها ام ار ای (MRI) پستان انجام داد؟
این سوال جز پر تکرارترین سوالاتی است که در غربالگری پستان از سوی خانم ها پرسیده می شود.
در این ویدئو دکتر اشرف خاندانی به این سوال پاسخ کامل می دهد.
مرکز سونوگرافی و رادیولوژی دکتر وهاب آقایی

ایمیل: info@drvahabaghai.com
تلفن:88777907 - 88788603 - 88676455
فکس: 88788603
آدرس سایت: www.drvahabaghai.com