آهنگ لازممی تی ام بکس

آهنگ لازممی تی ام بکس
https://bamiseda.ir/?p=7207
♫ ♫♫♫ ♫

تو رو دیدم زدم قید سارا مونا و حَنا

قید همه دخترا ، محو تو امشب فدام

روانیتم من الان تورو دیدم زدم قید ساناز نیلو و رعنا

قید همه دخترا ، محو تو امشب فدام

روانیتم من الان Ola Mami