درحال حاضر نگرانی از سوی کمیته انضباطی فیفا نداریم

خواجه‌وند، معاون حقوقی باشگاه پرسپولیس: در وقت قانونی پیگیر پرونده کالدرون خواهم بود هرچند که پالس‌های مثبتی را از سوی این مربی دریافت کردیم