بوم مدل کسب وکار (شرکای کلیدی)

میدونید شرکای کلیدی چیه؟ همون قسمت از کسب وکار که بدونه اون ها ما نمیتونیم ارائه ارزش کنیم.... ادامه کلیپ رو حتما ببینید.....مطالب بیشتر در سایت ما