بیماری های قلبی و دریافت معافیت پزشکی

سازمان نظام وظیفه به دلیل مشکلات ناشی از تپش قلب بالا، گشادی دریچه قلب یا بیماری های مادرزادی قلبی و … معافیت پزشکی قلب را برای این دسته از مشمولان در نظر گرفته است.
بیماری های قلبی معافیت سربازی به صورت های گوناگونی برای مشمولان قابل اجرا می باشد که شدت و ضعف نوع بیماری قلبی در تعیین معافیت پزشکی قلب تاثیر می گذارد.
مرکز مشاوره آویژه
https://avije.org/exemption-heart-diseases/
با مشاوران آویژه همراه باشید
https://avije.org/
#مشاوره_پزشکی #معافیت_پزشکی_قلب #مشاوره_آویژه #معافیت_سربازی