قوّالی مرحوم استاد "نصرت فتح علی خان" ، در مدح امام علی (ع).

" قوّالی " ، یکی از شاخه های موسیقی عرفانی
آمیخته با عبادت است ، که بیشتر ،
در کشور پاکستان ، رواج دارد .
مرحوم استاد " نصرت فتح علی خان "
( درگذشته ، به سال ۱۹۹۷ ) ، از برجسته ترین
اساتید سبک قوّالی بود ، که یک بار هم ،
موفّق به دریافت جایزهٔ " پیکاسو " شد .
این ویدئو ، از جمله اجراهای این استاد قوّالی
است .
توضیح :
جایزهٔ پیکاسو (UNESCO Picasso Gold Medal) ، جایزه ای است که هر پنج سال یکبار ، از سوی سازمان یونسکو ،
به هنرمندی که برای شناساندن فرهنگ و هنر
کشورش ، تلاش می کند ؛ اهدا می گردد .