احتمال تغییر ساعت محدودیت‌ های تردد شبانه

سردار هادیانفر، رئیس پلیس راهور گفت: به وزارت کشور پیشنهاد دادیم محدودیت تردد شبانه از ساعت ۲۱ به ۲۲ تغییر پیدا کند.