دانلود آهنگ بواله تی ام بکس

دانلود آهنگ بواله از تی ام بکس
https://bamiseda.ir/?p=4503
♫ ♫♫♫ ♫

چی‌ بودی چی‌ شدی تو بهم بگو محصول کی‌ بودی تو

قبلنا خوب الان توپ شدی تو د ببین چی‌ بودی چی‌ شدی تو

چی‌ بودی چی‌ شدی تو بهم بگو محصول کی‌ بودی تو

قبلنا خوب الآن توپ شدی تو دِ ببین چی‌ بودی چی‌ شدی تو

به تو میگن بواله خوده ایده آله به تو میگن بواله ، خوده ایده آله