طراحی و ساخت ویلای مدرن با رویکرد سنتی در ساری

پروژه‌ی سقندین کلا به جهت موقعیت جغرافیایی واقع در شهرستان ساری، شهر هولار و روستای سقندین کلا که از ییلاقات می‌باشد، قرار دارد و از کد ارتفاعی و توپوگرافی خاصی با انبوه جنگل با پوشش گونه‌های گیاهی بر فراز تپه و کوه‌ها واقع می‌باشد.
به همین منظور طراحی مورد نظر با هدف یافتن الگوهای نوین طراحی و خلق فضاهای همساز با محیط زیست و فراهم کردن شرایط یک زندگی استاندارد با حداقل آلودگی‌های محیط زیست صورت گرفته است.
https://kohansazandegan.com