پودرمخمل چسب مخمل دستگاه مخمل09195642293

شرکت ایلیاکالر سازنده وفروشنده دستگاه ومواد اولیه
دستگاه مخملپاش آبکاری فانتاکروم هیدروگرافی و کروم حرارتی
مخملپاش در انواع مختلف خانگی صنعتی ودواپراتوری
پودر مخمل ترک وایرانی در تمامی طیف رنگی
چسب های مخمل پاشی واکلیل پاشی مناسب برای تمامی سطوح
آموزش صفر تاصد کار به صورت تخصصی ورایگان
خرید به صورت حضوری واینترنتی
شماره تماس ومشاوره:
02156674663
09195642293
09362709033