دانلود آهنگ برم نرم وصال امیری

دانلود آهنگ برم نرم وصال امیری
https://bamiseda.ir/?p=23109
♫ ♫♫♫ ♫

نیستی با تنهایی شدم هم قدم

قید دوستامو هم زدم چند روزه قهرم

با خودم بعد تو از یه دنیا زده شدم

خاطراتت رو به دوشم میکشم دیگه

خستم نمیکشم مریض احوال و ناخوشم

کاری کن یه کاری کن آروم بشم نه میشه

برم نه میشه نرم نه پای رفتن دارم نه پای

برگشتن از دستم میری از دستت میدم