صحبت‌های وکیل نجفی درباره احتمال دست‌داشتن زهرا نجفی در قتل میترا استاد

حرف‌های گودرزی، وکیل محمدعلی نجفی، درباره احتمال دست‌داشتن دختر نجفی یا راننده او، در قتل میترا استاد