اجرای ساختمان اسکلت بتنی به بیان ساده

در ویدئو فوق نحوه اجرای ساختمان اسکلت بتنی به صورت بسیار ساده و شماتیک نمایش داده می شود.
صفر تا صد سازه با یک دو سه سازه
مرکز تماس:
28428787
28425424
لینک:
https://www.123sazeh.com