کنایه مجری شبکه خبر به چکش غیر حضوری روحانی!

صبح امروز در حالی زنگ آغاز سال تحصیلی جدید توسط رئیس جمهور آن‌هم به صورت غیر حضوری نواخته شد که دانش‌آموزان در مدارس حاضر شده‌اند.
رویداد۲۴ مجری شبکه خبر در واکنش به حضور مجازی روحانی در مراسم آغاز سال تحصیلی گفت: چکش غیرحضوری رئیس جمهور برای دانش آموزان حضوری به صدا در آمد.