آهنگ هوای گریه - همایون شجریان

قسمتی از متن ترانه : نه بسته ام به کس دل
نه بسته کس به من دل
...چو تخته پاره بر موج
رها رها رها من
...ز من هر آن که او دور
چو دل به سينه نزديک
...به من هر آنکه نزديک
از او جدا جدا من