سبک جدیدی از کلاهبرداری با عنوان خلبان مقامات

تصویر متهم به دستور دادستان برای شناسایی قربانیان منتشر شد