تولیددستگاه مخمل پاش//فانتاکروم02156571497

شرکت فلوکان استار
توليدکننده دستگاه مخمل پاش
ساخت دستگاه اکليل پاش جيرپاش خانگي وصنعتي
فروش پودرهاي مخمل ايراني وترک درطيف هاي رنگي گوناگون
فروش پودرشب تاب واکليل فروش پودررنگي فلورسنت مخصوص گل وگياه
ارسال به تمام نقاط کشورباتيپاکس وباربري
اموزش رايگان کاربادستگاه
تلفن هاي تماس ومشاوره:
02156571497
09190924535
09190924595
09108799257
09387400338