فرمول ابکاری -دستگاه مخمل پاش صنعتی کره ای -واترترانسفر گلدفلوک

تولید دستگاه مخمل پاش - دستگاه ابکاری- فانتاکروم دوجزئی
پودرمخمل ترک -ایرانی -چینی
چسب پایه اب وپایه تینر - ضداب المانی
پک مواد ابکاری - جوهررنگ ابکاری - فرمول فانتاکروم -پیستوله دوجزئی فانتاکروم


استفاده از دستگاه مخمل پاش -دستگاه ابکاری -دستگاه هیدروگرافیک دو تمام عرصه های شغلی
قابل استفاده برای تولید کننده و خدمات زن
اموزش رایگان کارکرد دستگاه برای تمام اقشار
09362022208 09354989850 حقیقی