نازل سختی گیر رزینی

نازل ها در تصفیه آب در 4 مدل فیلتر پر کاربرد ترند که در ادامه ه توضیح آن می پردازیم :
https://is.gd/mDQnPF
نازل فیلتر شنی (نازل صافی شنی)

نازل فیلتر سختی گیر (نازل ستونی سختی گیر)

نازل فیلتر کربنی (نازل صافی کربن فعال)

نازل فیلتر میکس بد (نازل Mixed Bed)

در فیلتر ها یا صافی های شنی وکربنی فاصله شیار های نازل ها معمولا بدلیل سایز بزرگتر ذرات سیلیس و کربن بزرگتر و بیشتر است و در فیلتر ها یا ستون های سختی گیر رزینی و ستون های رزینی میکس بد بدلیل سایز کوچک رزینهای کاتیونی و رزین ها آنیونی فاصله شیار های نازل ها کوچکتر انتخاب می شود . در تصفیه آب استخرها نیز این نازل ها در صافی های شنی و کربن کاربرد وسیعی دارند.

نازل ها با توجه به نوع کاربری آنها انواع مختلفی دارند .نازل مدل p نازل مدل DDR نازل مدل PKO نازل مدل M نازل مدل C1 نازل مدل D

برای مقاوم بودن در برابر خوردگی و شکنندگی نازل ها از جنس پلاستیکی (PP) به صورت فشرده استفاده می شود . این محصول به همراه رزین با مارک های معروف دنیا همچون رزین پرولایت انگلیسی و یا رزین هیدرولایت و پترولایت می باشد ارائه می گردد . سطح بین نازل و بستر رزین با ارتفاع مناسب توسط سیلیس با دانه بندی متوسط پوشیده می شود ، تا از عبور رزین از نازل جلوگیری کند .

شیار نازل سختی گیر به دلیل ضخامت پایین رزین 0/5 در نظر گرفته می شود محل گذر آب از این نازل ها یا سوراخ کاری می باشد یا به صورت شیار های عمودی می باشد . رعایت نکردن در انتخاب فاصله نازل ها باعث گرفتگی و کارایی پایین می گردد .

انواع نازل ها با توجه به نحوه قرار گیری در فیلتر ها و نوع فیلتر ها طراحی و ساخته می شود . شیار های روی نازل ها نیز با این اساس طراحی و ساخته می شود . در فیلتر شنی یا کربنی نیز نازل ها در بالا و پایین مخزن نصب می گردد و انتخاب نوع نازل ها بر اساس محل قرار گیری در مخزن طراحی و ساخته می شود .

اگر نازل ها با لجن یا خاک کثیف شوند ، سختی گیر اتوماتیک چرخه را متوقف می کند . در این صورت نازل ها باید تمیز شود و مسیر جریان را بهینه سازی نمود . قبل از انجام این عمل مطمئن شوید که سختی گیر رزینی در حالت سرویس قرار دارد . در حالت بکواش نباشد .