پرداخت یارانه‌ها و حقوق‌ها از مصائب سازمان برنامه است

نوبخت: پرداخت منظم یارانه‌ها، کمک معیشتی و حقوق‌ها از صعوبت‎ها و مصائب سازمان برنامه بودجه است