کاربرد سختی گیر دیگ بخار

دستگاه سختی گیر رزینی چیست ؟
https://zaya.io/c0bzd
سختی گیر مکانیکی یا سختی گیر های تبادل تونی،رایج ترین انواع سختی گیر در بازار هستند.کاندیشنر یا نرم کننده های شیمیایی ،فیزیکی،اگرچه گاهی اوقات به عنوان نرم کننده به انها رجوع می‌شود. اما مواد معدنی سختی را از آب پاک نمی کند، بلکه از ته نشین شدن یا چسبیدن آنها به سطوح،جلوگیری می‌کند. تنها راه حل برای نرم کردن آب سخت،پاک کردن موتد معدنی کلسیم و منیزیم،ازآب می‌باشد. فقط سختی گیرهای تبادل یونی یا همان رزینی و برخی روش ها فیلتراسیون این کار را انجام می‌دهد. سختی گیر تبادل یونی در مصارف صنعتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.در آب های صنعتی بالا بودن سختی آب سبب تشکیل رسوبات سخت در جداره لوله ها دیگ های بخار و آب گرم می‌گردد.که علاوه برافزایش افت فشار درطول مسیرلوله سبب کاهش ضریب انتقال حرارت می‌شود.